แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับอุตสาหกรรมทางทะเล

แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับอุตสาหกรรมทางทะเล

การใช้งานของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับอุตสาหกรรมทางทะเล
 1. เครื่องยนต์หลัก1. เครื่องยนต์หลัก
2. เครื่องมือเสริม
3. การแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับเครื่องทำความร้อนกลาง
4. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าน้ำจืด
5. ระบบระบายความร้อนจากส่วนกลาง
6. เย็นน้ำมันเกียร์
7. หล่อลื่นเย็นน้ำมัน (เครื่องยนต์เสริม)
8. หล่อลื่นเย็นน้ำมัน (เครื่องยนต์หลัก)
9. กรองน้ำทะเล
10. ปั๊มน้ำทะเล
11. ปั๊มสำหรับน้ำจืด
11. น้ำจืด Pump
 
Related Products