Potochnaya Linia

cơ sở sản xuất


Máy ép thuỷ lực 20.000 t
sức mạnh20.000 tấn
xi lanh cơ bảnsức mạnh20.000 tấn
khoan¢ 1.800 mm
khu cuộn22,608m2
áp lựcmax. 1.000 kg / cm2
năng suấtnăm440.000 mảnhÉp 6000 T
sức mạnh6.000 T
xi lanh cơ bảnsức mạnh6.000 T
đường kính¢ 1.450 mm
khu cuộn16,504m2
áp lựcmax. 402 kg / cm2
năng suấtnăm500.000 miếng

Giải pháp hàn tự động Plasma cho tất cả Bundle tấm hàn
Tự động Tooling Giải pháp hàn của Dual Inner Circle Tấm Tấm Đĩa và Shell Heat ExchangerTự động Tooling Giải pháp hàn của Outer Circle Tấm Tấm Đĩa và Shell Heat Exchanger


Robot tự động Pipeline hàn dây
 

Điện di Coating dòng

Nền tảng Thử nghiệm Hiệu suất Complex

Cát-nổ máy