marketing quốc tế

 
Accessen giới thiệu thành công vào thị trường quốc tế, tại thời điểm chúng tôi đang làm việc tại hơn 18 quốc gia khác nhau và khu vực
1.Rossiya2.Ukraina3. Ba Lan4. Indonesia5. Thái Lan6.OAE
7. Qatar8. Ả Rập Saudi9. Pakistan10 BBangladesh11. Mông Cổ12.Indiya
13. Iran14. Jordan15. Venezuela16. Macedonia17. Singapore18 .Vetnam
19. Hàn Quốc20. Kazakhstan21. Bahrain22. Brazil23. Áo24. Ecuador